Gabion torunun tətbiqi

Gabion toru yamac dəstəyi, təməl çuxur dəstəyi, qaya səthinə püskürtülən beton gabion toru, yamac bitki örtüyü (yaşıllaşdırma), dəmir yolu və magistral izolyasiya çəpərləri üçün istifadə edilə bilər və təmizlənmədən qorunmaq üçün qəfəslərdə və şəbəkə paspaslarda hazırlana bilər. bəndlər və dəniz kənarları, habelə su anbarlarını və çayları bağlamaq üçün istifadə olunan qəfəslər. Çayların ən ciddi fəlakəti çay sahillərini su ilə məhv etmək, daşqına səbəb olmaq, böyük can və mal itkisinə və torpaq eroziyasına səbəb olmaqdır. Buna görə də, yuxarıdakı problemlər həll edilərkən, gabion torlarının tətbiqi çay yatağını və sahilini qalıcı şəkildə qoruya bilən ən yaxşı həll yollarından biri halına gəldi.

13

1. Çevik quruluş zədələnmədən yamacdakı dəyişikliklərə uyğunlaşa bilər və sərt quruluşdan daha yaxşı təhlükəsizlik və sabitliyə malikdir;

2. Güclü təmizlənmə qabiliyyəti, 6m / s maksimum su axını sürətinə davam edə bilər;

3. Quruluş mahiyyət etibarilə su keçir və yeraltı suyun təbii və süzgəc təsirlərinə qarşı güclü tolerantlığa malikdir. Suda dayanan qatı maddələr və lil təbii bitkilərin böyüməsi üçün əlverişli olan və orijinal ekoloji mühiti tədricən bərpa edən qaya yığınına çökə bilər.

Qabion toru, daşı uyğun vəziyyətdə düzəldə bilən dəmir məftil və ya polimer mesh şəklində hazırlanır. Tel qəfəs teldən hörülmüş və ya qaynaqlanmış bir quruluşdur. Bu iki quruluş elektrolizlənə bilər və örgülü tel qutu əlavə olaraq PVC ilə örtülmüş ola bilər. Havaya davamlı sərt qaya doldurucu kimi istifadə edərək, daş qutuda və ya gabionda lavabonun aşınması və yırtılması səbəbindən sürətlə qırılmayacaqdır. Müxtəlif növ blok daşları olan gabionlar fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Çoxbucaqlı daşlar yaxşı bir şəkildə kilidlənə bilər və onlarla doldurulmuş daş qəfəs asanlıqla deformasiya olunmur.

Landşaft mühəndisliyində magistral yamacın qorunması, bənd sahilinin qorunması və dik dağ yamacının bərpası mühəndis və texniki işçilər üçün hər zaman başağrısı olmuşdur. Uzun illərdir ki, yalnız sabit dağ və çimərlik qoruma tələblərini ödəyə bilməyəcək, həm də ətraf mühitin yaşıllaşdırılması təsirini qazana bilən iqtisadi və rahat bir metod araşdırırlar. Yavaş-yavaş bu texnologiya üzə çıxmağa başladı, ekoloji gabion torlarının tətbiqi texnologiyasıdır.

Qabion şəbəkəsi məhsulları müxtəlifdir, əsasən yamacların qorunması və istinad divarları, körpü qorunması, çay mühafizəsi, magistral yol yatağının qorunması, yan yamacın qorunması, ekoloji çay sahilinin yamacının yaxşılaşdırılması və digər layihələrdə istifadə olunur.


Göndərmə vaxtı: 08.08.2020